11   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τοποθετήστε το διαφημιστικό σύνθημα της επιχείρησής σας εδώ.

Για επικοινωνία

Ενημερώστε τους πελάτες σας πώς να επικοινωνούν με σας και πού βρίσκεται η εταιρεία σας. Εισάγετε ένα χάρτη και πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς την εταιρεία σας. Συμπεριλάβετε τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλλάξτε την εικόνα με μια δική σας, όπως ένα χάρτη της τοποθεσίας σας.

Διεύθυνση κύριας επιχείρησης
Διεύθυνση, γραμμή 2
Διεύθυνση, γραμμή 3
Διεύθυνση, γραμμή 4

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 555-5555555
Φαξ: 555-5555555
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com

Επικεφαλίδα

Όνομα εταιρείας ή οργανισμού

Πληκτρολογήστε την οδό ή το όνομα της γειτονιάς σας.