Στρογγυλεμένο ορθογώνιο: Πλαίσιο κειμένου:

11   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τοποθετήστε το διαφημιστικό σύνθημα της επιχείρησής σας εδώ.

  ΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΑΣ

 

 

ΖΗΤΩ!  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ!!!

 

 

 

Διεύθυνση κύριας επιχείρησης
Διεύθυνση, γραμμή 2
Διεύθυνση, γραμμή 3
Διεύθυνση, γραμμή 4

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 555-5555555
Φαξ: 555-5555555
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: someone@example.com